Image

ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍເມືອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຢ່າງດີຢູ່ທົ່ວພາກພື້ນ, ບາງຕົວເມືອງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຊຶ່ງ​​ເປັນ​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນດາ​ເມືອງ​ເຫຼົ່ານີ້​​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​​ເປັນ​ປະຕູ​ເຂົ້າ​ທໍາ​ອິດ (gate way) ​ທີ່​ຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວເຂົ້າສູ່ປະເທດ. ສິ່ງ​ສໍາຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ລະດັບ​ຊາດ ​ແລະ ພາກ​ພື້ນ ແມ່ນ​ການປົກປັກ​ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງ​ພາບ​ພົດ ​ແລະ ຊື່​ສຽງ​ທີ່​ດີໃຫ້ແກ່​ເມືອງ​ຕ່າງໆເຊິ່ງເປັນ “ໃບໜ້າ” ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່ມີແຫ​ຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທາງວັດທະນະທຳ, ​ທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ກະສິກຳ ຫຼື ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ.

ເປັນເຄື່ອງມືໃນການ​ປັບປຸງ​ຄຸນນະພາບ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງບັນດາຕົວເມືອງ​ຢູ່ພາຍ​ໃນແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ, ເປັນຍຸດ​ທະ​ສາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຕົວເມືອງ​​ຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ​ສວຍ​ງາມ, ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ, ສຸຂະ​ອະນາ​​ໄມ​ ແລະ ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ມີພາຍໃນຕົວເມືອງ​​ ດັ່ງທີ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ, ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຫຼາຍ ​ເນື່ອງຈາກ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ແມ່ນຕັ້ງ​ຢູ່​ໃຈກາງເມືອງ ​ແລະ ໃກ້​ກັບ​ຕົວ​ເມືອງ. ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ​ເມືອ​ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສະອາດ​ອາ​ຊຽນ ຈຶ່ງ​​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈໍາ​ເປັນ​ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນມີມາດຕະຖານ​ເປັນອັນດຽວ​ກັນ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​, ​ມີນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວມາທ່ຽວເພີ້ມຂຶ້ນ, ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ​​ ​ແລະ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

Image

ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄວນ​ຮູ້

 1. ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖວທ ຈະເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການປະເມີນ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
 2. ເມືອງສາມາດສະຫມັກໄດ້ທຸກເວລາ (ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຈໍານວນເມືອງທີ່ຈະສະໝັກເພື່ອຂໍປະເມີນ ແລະ ຮັບລາງວັນ)
 3. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນແຂວງ ຈະເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ລາຍ​ງານຜົນການປະເມີນ​ຕໍ່ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ
 4. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ຈະລົງປະເມີນເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນຂັ້ນແຂວງ 
 5. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈະ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຜົນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ສຸດ​ທ້າຍ
 6. ຄະນະ​ປະເມີນຂັ້ນກະຊວງ ​ຈະ​ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ ​ແລະ ລາງວັນໃຫ້​ເມືອງ​ທີ່ຜ່ານການປະເມີນ

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງມາດຕະຖານ ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ມີຄື:

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 1: ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເເວດລ້ອມ

ປະກອບມີ: ການວາງແຜນຜັງເມືອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼູດຜ່ອນມົນລະຜິດທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງສຽງ, ມີລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແບບຢືນຍົງ.

ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 2: ຄວາມສະອາດ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 3: ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 4: ການສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງເເວດລ້ອມ ເເລະ ຄວາມສະອາດ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 5: ການພັດທະນາພື້ນທີ່ສີຂຽວ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 6: ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ເເລະ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ
ເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ 7: ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເເລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
Image
Image
Image
ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານວິທີການອອນລາຍ ຫລືຢືນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທ່ານສາມາດເບີ່ງແຖບດ້ານລຸ່ມ
ຂະບວນການສະໝັກທາງເວັບໄຊ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃນໃບສະໝັກແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງແບບອອນລາຍ ແລະ ຕິດຄັດ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງອອນລາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງເວັບໄຊ, ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.
ຮຸບແບບທີ 2: ຂັ້ນຕອນສະໝັກໃນຮູບແບບຍື່ນເອກະສານຢູ່ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຜູ້ສະໝັກ download ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຜູ້ສະໝັກຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຕົນເອງທີ່ໄດ້ໃສ່ຂໍ້ມຸນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພ້ອມກັບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຜູ້ສະໝັກລໍຖ້າການຕອບຮັບຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ) ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ອີເມັລ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຄະນະກໍາມະການຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ຖວທ ຫຼື ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ລົງປະເມີນຕົວຈິງໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ສະໝັກຕາມເວລາທີໄດ້ນັດໝາຍ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄະນະກໍາມະການແຈ້ງຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບ (ພາຍໃນ 1-3 ອາທິດ)
 • ຂັ້ນຕອນທີ 6: ມອບລາງວັນພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກ.

ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:

 • ຟອມສະໝັກ
   English  Lao
 • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
   English  Lao
 • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
   English  Lao
Image

ບັນຊີລາຍຊື່ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ

ທ່ານ ນາງ ພອນມະລີ ອິນທະພົມ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໄຊຍະແສງ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ທ່ານ ນາງ ຈໍາພອນ ວົງສາ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ
 • ຄູປະເມີນລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
  ອາຊຽນ

ທ່ານ ວົງແກ້ວ ສີອໍາພອນ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ
  ອາຊຽນ

ຄູປະເມີນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ

ທ່ານ ນາງ ອາລູຊີ ຈັນທະບູລີ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນລະດັບຊາດ

ທ່ານ ພາຍຸສະຫວັນ ເດດລັດຕະນະ

 • ຄູປະເມີນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນລະດັບຊາດ