ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2016, ຢູ່ມະຫາກໍາການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຄັ້ງທີ 35 ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນິລາ, ປະເທດ ຟິລິບປິນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 10 ປະເທດ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ​ປີ 2016 - 2025 ໄວ້ວ່າ:  “ພາຍໃນປີ 2025, ອາຊຽນຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສະໜອງປະສົບການອາຊຽນທີ່ມີເອກະລັກ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈະເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ​ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ” 

ເວັບໄຊນີ້ກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ຕອບແບບງ່າຍດາຍ. ເວັບໄຊນີ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບທຸລະກິດຂອງທ່ານຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບປະສົບການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະທັບໃຈໃນການຮັບຕ້ອນຂອງທ່ານ.​ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ແມ່ນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ  ທ່ານກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ມາດຕະຖານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນ. ທ່ານອາດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ໃຫ້ຂຶ້ນຮັບລາງວັນເທີງເວທີໃນກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີອີກດ້ວຍ.

Image

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອໄດ້ຮັບລາງວັນ
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ

ການໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນລະດັບສາກົນ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສາມາດຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມານໍາໃຊ້ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜູ້ປະກອບການ/ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນປ້າຍຊື່ ແລະ ໂລໂກ້ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຍັງມີເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກຕິດຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຖຶກບັນຈຸເປັນລາຍຊື່ບູລິມະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ; ໃນລະດັບສາກົນຜູ້ປະກອບການ/ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ດັ່ງກ່າວຈະມີໃນລາຍຊື່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທາງການຂອງກອງເລຂາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (www.asean.org) ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາໃນເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປະຈຳປີ, ໃນງານເທດສະການຕ່າງໆ ແລະ ໃນເວທີກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ລາງວັນມາດຕະຖານ
ການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປະກອບດ້ວຍ:


ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈຈະຍື່ນສະໝັກເພື່ອຂໍຮັບການປະເມີນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ເພື່ອຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ.

ຂ່າວສານ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງສື່ໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
29 ກັນຍາ 2022

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງວິດີໂອໂຄສະນາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ

...
5 ຮ້ານສະປາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ
25 ກັນຍາ 2022

ໃນປີ 2019 ມີຮ້ານສະປາ 5 ແຫ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ

...
4 ບ້ານພັກທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ
22 ກັນຍາ 2022

ລາງວັນມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ

...
2 ລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
21 ກັນຍາ 2022

ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ

...

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ

ການຮ່ວມມື