5 ຮ້ານສະປາ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ

ໃນປີ 2019 ມີຮ້ານສະປາ 5 ແຫ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ໄດ້ແກ່:

1. ຮ້ານ ດາຫລາ ສະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2. ຮ້ານ ອາດີນ່າ ສະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3. ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ສະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

4. ໂຮງແຮມ ອາວານີ ສະປາ ຫຼວງພະບາງ

5. ໂຮງແຮມ ຄີຣິດາຣາ ສະປາ ຫຼວງພະບາງ

 

ສໍາລັບປີ 2023 ນີ້ ມາຕິດຕາມນໍາກັນວ່າກິດຈະການສະປາໃດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ  ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານການບໍລິການສະປາອາຊຽນ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເຂົ້າມາໄດ້ເລີຍ!!!

  

  

 

 


ພິມ   ອີເມລ