ເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນໃນເມືອງຈອມເພັດ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລົງເຜີຍແຜ່ບັນດາເງື່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 -​24 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມສະເໜີເຂົ້າຮັບລາງວັນ ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

 

 

 

 


ພິມ   ອີເມລ