ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ

ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ

ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດ, ແຕ່ຍັງເປັນການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​​ ແລະ​ ປະກອບສ່ວນຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ.ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ມາດຕະຖານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຍັງປະກອບສ່ວນ​ຊ່ວຍ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ປ້ອງກັນການ​ປ່ຽນ​​ແປງຂອງ​ສະພາບດິນຟ້າ​ອາກາດ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຕົວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.​

ບັນດາເມືອງທີ່ຜ່ານເກນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ

ຊຶ່ງມີໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍມາດຕະຖານຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຈະຖືກບັນຈຸເປັນລາຍຊື່ບູລິມະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ; ໃນລະດັບສາກົນເມືອງດັ່ງກ່າວຈະມີລາຍ​ຊື່​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ (www.asean.org) ​ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາ​ໃນ​ເວທີ​ປາ​ໄສ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີ, ໃນງານ​ເທດສະການຕ່າງໆ ​ແລະ ໃນເວທີກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ​.

Image

       ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:


  • ຟອມສະໝັກ
     English  Lao
  • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
     English  Lao
  • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ
     English  Lao