ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນໃນ ສປປ ລາວ

ຈະສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະ ພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການ, ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ມີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ.

ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ

ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຜ່ນປ້າຍລາງວັນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຈະຖືກບັນຈຸເປັນລາຍຊື່ບູລິມະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນໃນສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນລະດັບສາກົນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັນຈຸລາຍ​ຊື່​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ກອງ​ເລຂາ​ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາ​ຊຽນ (www.asean.org) ​ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາ​ໃນ​ເວທີ​ປາ​ໄສ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນປະຈຳ​ປີ, ໃນງານ​ເທດສະການຕ່າງໆ ​ແລະ ໃນເວທີກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Image

        ດາວໂຫລດແບບຟອມແຕ່ລະພາສາ:


  • ຟອມສະໝັກ
    English  Lao
  • ແບບຟອມການປະເມີນຕົນເອງ
     English  Lao
  • ຮຽນຮູ້ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ
     English  Lao